كود ظهور موقع مع فتح الصفحه و ظهور آخر عند تحديث الصفحة

ENG MUHAMED

[ADMIN]
طاقم الإدارة
25 فبراير 2008
10,080
42
48
support-ar.net
السلام عليكم

PHP:
<script>

// ضع هنا روابط المواقع التي ستفتح بشكل عشوائي في كل مرة
var popunder=new Array()
popunder[0]="support-ar.com" // الموقع الأول 
popunder[1]="http://support-ar.com" // الموقع الثاني
popunder[2]="http://support-ar.com"   // الموقع الثالث
popunder[3]="http://www.support-ar.com"  // الموقع الرابع

//specify popunder window features
//set 1 to enable a particular feature, 0 to disable // حدد طول و عرض الصفحة المراد ظهورها
var 

winfeatures="width=800,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,location=1,menubar=1,status=1,directories=0"

//Pop-under only once per browser session? (0=no, 1=yes)
//Specifying 0 will cause popunder to load every time page is loaded
var once_per_session=0

///No editing beyond here required/////

function get_cookie(Name) {
 var search = Name + "="
 var returnvalue = "";
 if (document.cookie.length > 0) {
  offset = document.cookie.indexOf(search)
  if (offset != -1) { // if cookie exists
   offset += search.length
   // set index of beginning of value
   end = document.cookie.indexOf(";", offset);
   // set index of end of cookie value
   if (end == -1)
     end = document.cookie.length;
   returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
   }
  }
 return returnvalue;
}

function loadornot(){
if (get_cookie('popunder')==''){
loadpopunder()
document.cookie="popunder=yes"
}
}

function loadpopunder(){
win2=window.open(popunder[Math.floor(Math.random()*(popunder.length))],"",winfeatures)
win2.blur()
window.focus()
}

if (once_per_session==0)
loadpopunder()
else
loadornot()

</script>